12: Herbehandeling

12: Herbehandeling

De bestaande kanaalbehandeling laat lekkage toe naar een lateraal kanaal op 3mm van de apex.

De laterale zwarting verraadt de aanwezigheid.

Na een clean shape en pack is het laterale kanaal zichtbaar.

Links beginfoto, rechts eindfoto:

Open chat
Hallo,
Hoe kunnen wij u helpen?
Wij zijn bereikbaar op dit nummer van 07:45 - 20:00