46: Herbehandeling met goede genezing

46: Herbehandeling met goede genezing

Mooie puff naar apicale zwarting, controlefoto na één jaar laat genezing zien.

Links beginfoto, midden eindfoto, rechts controlefoto: