47: Herbehandeling

47: Herbehandeling

Een 47 met een niet-functionerende kanaalbehandeling, en een forse apicale opheldering.

Na herbehandeling treedt genezing op.