Cases endodontie, july 2017: 36 Endo of…

Patient wordt verwezen naar onze praktijk op eigen verzoek.

Zij wil weten of er echt geen mogelijkheden zijn om de kies te behouden.

endodontie
kies
Het probleem is duidelijk. Leasies van Endodontische Origiene zowel apicaal als interradiculair, het beruchte paro/ endoprobleem. Zwelling en pusafvloed sinds enige weken.
Leasies van Endodontische Origiene
Deze opname illustreert fraai hoe de pulpa zich in het verleden heeft proberen te weren tegen de vijandige invloeden evan bacteriële lekkage langs de aansluiting van de restauratie. Zwelling en pusafvloed sinds enige weken.
bacteriële lekkage
restauratie
Op de eerste eindfoto zien we halverwege de buccale radix een laterale anatomie wijzend naar het centrum van de interradiculaire laesie.

Op de tweede eindfoto zien we de twee buccale kanaalvullingen gesepareerd.

buccale kanaalvullingen
laterale anatomie
Drie maanden later is er van botverlies geen spoor meer. Patient is geheel klachtenvrij en eeuwig dankbaar.